Pogoji in Določila

Hvala, ker ste izbrali podjetje CARFAX Europe GmbH!

Ti splošni pogoji in določila veljajo za vse poslovne odnose med podjetjem CARFAX Europe GmbH (CARFAX) in njegovimi strankami, razen če je v pisni obliki sklenjena ločena pogodba.
Pozorno preberite ta dokument. Vsebuje namreč pomembne informacije o vaših pravicah in obveznostih ter omejitve in izključitve, ki se nanašajo na vas.


1 Sklenitev pogodbe

Predstavitve izdelkov in storitev podjetja CARFAX, ki so na voljo na spletni strani, ne predstavljajo zavezujoče pogodbe. Z naročilom stranka odda zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe. Po prejemu naročila bo CARFAX obdelal strankino naročilo in poslal potrditveno e-poštno sporočilo, s čimer bo potrdil prejem strankinega naročila. To potrdilo prejema ne pomeni, da je podjetje sprejelo naročilp. Naročilo je sprejeto z ločenim obvestilom ali z začetkom zagotavljanja zahtevanih izdelkov ali storitev. CARFAX po e-pošti stranki pošlje informacije o naročilu ter pogoje in določila. Stranka si lahko pogoje in določila kadarkoli ogleda na spletni strani http://www.carfax.si/pogoji-določila.

 


2 Licenca; lastništvo

Če stranka kupi poročilo o zgodovini vozila (VHR), s to pogodbo CARFAX stranki za osebne in nekomercialne namene zagotovi omejeno, neprenosljivo in neizključno licenco za dostop do in uporabo podatkov, ki so na voljo v tem poročilu. Če se odločite za nakup paketa CARFAX 10 poročil, ta velja eno leto od dneva nakupa. V tem obdobju lahko stranka kadarkoli obišče našo spletno stran, če želi pridobiti poročila. Posamezno poročilo je na voljo 30 dni od dneva naročila. Do njega lahko stranka dostopa v svojem uporabniškem računu.


3 Omejitve dostopa in uporabe

CARFAX si pridržuje pravico, da zavrne vsa naročila, za katera podjetje meni, da bodo uporabljena na način, ki bi škodoval podjetju CARFAX. Stranka ne sme niti v celoti niti deloma distribuirati, pošiljati, kopirati ali objaviti podatkovne zbirke, v kateri se nahajajo poročila o zgodovini vozila. Stranka ne sme niti v celoti niti deloma prodati poročila o zgodovini vozila tretjim strankam za komercialne namene. Če je stranka izbrala nakup paketa 10 CARFAX poročil, je ta veljaven eno leto od dneva nakupa. V tem času lahko stranka pridobi 10 CARFAX poročil za osebno uporabo v postopku nakupa vozila. Ko stranka naroči posamezno poročilo, lahko do njega dostopa v svojem uporabniškem računu 30 dni od dneva naročila. Stranka se zaveda, da so CARFAX poročila namenjena izključno osebni uporabi. Komercialna uporaba, preprodaja ali nadaljna distribucija CARFAX poročil je strogo prepovedana. “Komercialna uporaba” je določena kot dejavnost osebe v imenu in za korist pravnega subjekta v smislu iskanja, nakupa ali preprodaje kot dela poslovne dejavnosti ali v drugem poslovnem smislu, kot ga opredeljuje CARFAX. Vsaka komercialna uporaba CARFAX poročil v okviru paketa 10 CARFAX poročil je strogo prepovedana. Sum uporabe tako pridobljenih podatkov v KOMERCIALNE NAMENE dopušča podjetju CARFAX pravico do ukinitve zasebnega računa uporabniku. CARFAX si pridržuje pravico, da opredeli pojem “komercialna uporaba”. Stranka se strinja, da ji CARFAX za komercialno uporabo zaračuna 29 EUR z že vključenim DDV za vsako poročilo, ki je bilo pridobljeno v komercialne namene.

Prav tako ni dovoljeno ponavljajoče se ali sistematično pridobivanje ali ponovna uporaba nebistvenih delov podatkov iz podatkovne zbirke, za katere je mogoče sklepati, da bodisi niso skladni z običajno uporabo podatkovne zbirke bodisi predstavljajo grožnjo upravičenim interesom podjetja CARFAX. Zlasti ni dovoljen avtomatiziran dostop ali izkoriščanje podatkovne zbirke, npr. z obdelavo zaslonskih slik ali primerljivimi pristopi. Če stranka poročilo o zgodovini vozila posreduje drugi stranki, stranka podjetja CARFAX ne bo: (A) informacij iz poročila o zgodovini vozila uporabljala v nezakonite namene; (B) poročila o zgodovini vozila ali informacij zagotovila drugi stranki za kakršnekoli namene nadaljnje prodaje ali ponovnega trženja; (C) zagotovila poročila o zgodovini vozila ali informacij kateremukoli proizvajalcu motornih vozil, njihovim podružnicam za leasing ali financiranje (razen v običajnem postopku poslovanja poslovalnic) ali oglaševalskim agencijam teh proizvajalcev motornih vozil; (D) zamenjala, spreminjala ali prekrila oznak, obvestil o avtorskih pravicah in informacij o lastništvu, s katerimi je CARFAX označil poročila o zgodovini vozila in drugo povezano dokumentacijo; (E) razčlenjevala kateregakoli poročila o zgodovini vozila, ki ga je prejela od podjetja CARFAX. Stranka v imenu podjetja CARFAX ali glede kateregakoli poročila o zgodovini vozila ne bo zastopala v pisni ali ustni obliki na način, ki ni skladen z določili te pogodbe in informacijami v poročilu o zgodovini vozila. Takoj ko bo CARFAX zaznal, da gre za izkoriščanje ali pretirano uporabo podatkovne zbirke, bo deaktiviral strankin uporabniški račun.


4 Cene

Stroški bodo zaračunani v skladu z objavljenimi ceniki, ki veljajo na dan, ko je bilo sprejeto naročilo stranke. Za pakete s poročili o zgodovini vozila bo paket stranki zaračunan le za poročilo o zgodovini vozila, za katerega je stranka posredovala veljavno identifikacijsko številko vozila (VIN) Neveljavne identifikacijske številke vozila bodo vrnile sporočilo o napaki in stranki stroški ne bodo obračunani. Stranki prav tako ne bo treba plačati za paket s poročili o zgodovini vozil, če posreduje veljavno identifikacijsko številko vozila, vendar v sistemu o njem ni podatkov. Razen v primerih, opisanih v 6. členu, po tem, ko je bilo naročilo sprejeto, stranka ni upravičena do vračila poročil o zgodovini vozila ali paketov s poročili o zgodovini vozila in ni upravičena do povračila stroškov.


5 Obračunavanje, plačila

Stranka lahko plača s kreditno kartico (American Express, MasterCard ali Visa) ali z uporabo storitve Paypal. Vse stroške je mogoče poravnati, ko je naročilo sprejeto. CARFAX bo pripravil in poslal račun za vsako naročilo. Na vsakem računu bo navedena vsota stroškov. Vse cene vključujejo nemški DDV. Če stranka plača s kreditno kartico ali prek storitve Paypal, bodo stroški obračunani na dan naročila, vendar najkasneje 3 dni po zaključku naročila.


6 Navodila o vaši pravici za preklic veljavnosti

Ta člen se nanaša le na stranke, ki so določene v 13. členu Nemškega civilnega zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch)

Pravica do preklica veljavnosti

Pogodbo lahko v 14 dneh brez razloga razveljavite s pisnim obvestilom (npr. prek faksa, pisma, e-pošte). To obdobje se začne, ko prejmete to obvestilo v pisni obliki, vendar ne pred zaključkom pogodbe in ne pred tem, ko izpolnimo svoje dolžnosti glede zagotavljanja informacij, določene v 2. odstavku 246. člena v povezavi s 1. in 2. pododdelkom 1. oddelka uvodnega zakona Nemškega civilnega zakonika  (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) Za skladnost z obdobjem za preklic veljavnosti je dovolj, da preklic pošljete pravočasno. Obvestilo o preklicu morate poslati na naslov:

CARFAX Europe GmbH 
Lindwurmstraße 124 
80337 München
Germany

ali prek faksa: +49 (0) 89 540 4562 990
ali prek e-pošte na naslov:: info@carfax.si

Pravne posledice preklica

V primeru veljavnega preklica morata obe stranki vrniti prejete rezultate izvajanja pogodbe in, kjer je mogoče, se odpovedati uresničenim koristim (npr. obresti). Če nam prejetih izdelkov ne boste vrnili v celoti ali deloma, ali pa jih boste vrnili v slabšem stanju, nam boste morda morali povrniti odškodnino za izgubljeno vrednost. Tako bo morda nastal položaj, v katerem boste morali kljub vsemu izpolniti pogodbene obveznosti, ki so nastale v obdobju pred preklicem. Obveznosti glede povračila plačil morate izpolniti v 30 dneh. Za vas se to obdobje začne, ko pošljete izjavo o preklicu, za nas pa se začne, ko obvestilo prejmemo. Če se odločite za nakup paketa CARFAX 5 poročil ali CARFAX 10 poročil in niste zadovoljni s paketom, vam vrnemo celotno kupnino, če ste si v tem času ogledali največ dve poročili. Toda to ne velja, kadar ste si ogledali 3 poročila ali več, saj v tem primeru niste upravičeni do vračila denarja.

Posebne informacije

Vaša pravica do preklica poteče pred rokom, če obe stranki na vašo izrecno željo izpolnita pogodbene obveznosti, še preden ste izkoristili pravico do preklica.

Konec navodil o vaši pravici za preklic veljavnosti

Spletna trgovina CARFAX je namenjena kupcem, ki govorijo slovensko. Zaradi tega vsa komunikacija poteka v slovenščini, v slovenskem jeziku pa je tudi vsa dokumentacija ter pogoji in določila. Ker pa navodila o vaši pravici za preklic veljavnosti temeljijo na uradni predlogi v nemščini, sledijo ta navodila še v nemškem jeziku, s čimer CARFAX zagotavlja svojo skladnost s pravnim ogrodjem o zaščiti potrošnikov.


7 Kršitev; zamudne obresti; odgovornost

Vsi računi, ki niso plačani v 30 dneh po prejemu, so plačani z zamudo in bo stranka zanje plačala zamudne obresti, ki bodo znašale pet odstotkov več kot osnovna obrestna mera, ki jo določa Evropska centralna banka. Stranka je prav tako odgovorna za vse stroške (vključno s kaznimi ali stroški, ki so posledica zlorabe ali nepooblaščene uporabe uporabnikovega računa), ki so posledica uporabe strankinih številk računov ali gesel.


8 Omejitev odgovornosti

Stranka potrjuje, da se zaveda, da CARFAX zbira podatke iz javnih evidenc in drugih virov, ki se uporabljajo za pripravo poročil o zgodovini vozil, in da lahko ti podatki vsebujejo napake ali pa so pomanjkljivi. CARFAX ne zagotavlja in ne jamči, da so poročila o zgodovini vozil pravilna ali popolna. Stranka se zaveda, da vse informacije niso na voljo na vseh območjih in da CARFAX nima dostopa do nekaterih informacij, ki so morda na voljo drugim strankam. Stranka prav tako razume, da lahko mine določeno obdobje med tem, ko CARFAX prejme določene podatke, in trenutkom, ko jih podjetje vključi v poročilo o zgodovini vozila. Stranka se zaveda, da poročila o zgodovini vozil ne omogočajo nikakršnih zaključkov o stanju vozila, in stranka prevzema polno odgovornost glede svojih odločitev in transakcij, ki jih sprejme ali izvede na podlagi poročil o zgodovini izdelkov. Stranka priznava, da je v primeru posredovanja napačnih podatkov edina odgovornost podjetja CARFAX, da ob pisnem obvestilu od stranke, ki je prejela te napačne podatke, popravi zadevni zapis. CARFAX ne jamči, da bodo poročila o zgodovini vozil popolna ali brez napak.


9 OMEJITEV ODGOVORNOSTI

CARFAX nosi odgovornost na naslednji način:
 

i) CARFAX je v celoti odgovoren za namerne kršitve ali veliko malomarnost ter za odškodnino za telesne poškodbe ali smrt.

ii) V primeru lahke malomarnosti bo CARFAX odgovoren le za kršitve materialnih pogodbenih obveznosti. V tem določilu gre za obveznosti, katerih izpolnitev omogoča izpolnitev te pogodbe in na izpolnitev katerih se pogodbeni partner zanaša.

iii) V primerih, ki se tičejo 2. točke, CARFAX ne bo odgovoren za komercialne neuspehe, izgubljene dobičke in posredno škodo.

iv) Odgovornost v skladu z zgornjimi točkami (ii. in iii.) bo omejena le na tipično škodo, ki jo je mogoče predvideti.

v) Omejitev odgovornosti se smiselno uporablja v korist strank, predstavnikov in  posrednih predstavnikov podjetja CARFAX.

vi) Morebitna odgovornost podjetja CARFAX za kakršnakoli jamstva in za zahtevke, ki temeljijo na nemški zakonodaji  za odgovornost za izdelke, ostaja nespremenjena.

 


10 Zaščita

Stranka bo zaščitila podjetje CARFAX in njegove predstavnike pred posrednimi in neposrednimi zahtevki, tožbami ali odškodninami, ki izhajajo iz strankine uporabe poročil o zgodovini vozil. To vključuje, vendar ni omejeno na, zahtevke, ki so posledica manjkajočih, nepopolnih ali netočnih podatkov na kateremkoli poročilu o zgodovini vozila.


11 Veljavno pravo; jezik pogodbe

Te pogoje in določila ureja nemška zakonodaja in se v skladu z njo tudi razlagajo, pri tem pa se izključujejo neskladja z določili zakonodaje. Vsi spori ali zahtevki, povezani s temi pogoji in določili, bodo predloženi sodiščem v Münchnu, za njih pa bo veljala nemška zakonodaja. Jezik pogodbe je slovenščina.


12 Spremembe; prenos

CARFAX lahko te pogoje in določila kadarkoli spremeni ali doda nove postavke. CARFAX bo o tem obvestil stranke prek e-pošte ali na drug primeren način, npr. z obvestilom ob prijavi. Obvestila bodo posredovana vsaj šest tednov pred začetkom veljavnosti načrtovanih sprememb. Če stranka spremembam ne ugovarja v tem šesttedenskem roku, bodo spremembe stopile v veljavo. CARFAX bo v omenjenem obvestilu stranko obvestil o tem, kaj se zgodi, če ne ugovarja spremembam. 

Če posamezna določila teh pogojev in določil so ali postanejo neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. Stranki se bosta v tem primeru dogovorili o tem, da se neveljavna določila zamenja z določili, ki so najbližja gospodarskemu namenu neveljavnih določil. Enako velja za vse izpuste v teh pogojih in določilih. 

Partnerski program za trgovce

SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI

Splošna določila in pogoji, skupaj s prijavnico Carfax – Program za trgovce ter vsa druga priložena dokazila in dodatki so del Pogodbe (“Pogodba”) med podjetjem CARFAX Europe GmbH ("CARFAX") in stranko, ki je identificirana na prijavnici (“Stranka”).

Prosimo, natančno preberite dokument. Vsebuje pomembne informacije o vaših pravicah in dolžnostih ter omejitvah in izjemah, ki se nanašajo na vas.

1. Določila o veljavnosti in prekinitvi Pogodbe. Pogodba postane veljavna z dnem, ko jo potrdi CARFAX in ostane v veljavi za začetno dobo enega meseca (“začetna doba”). Ob izteku začetne dobe se Pogodba samodejno obnovi in podaljša za dodaten mesec, razen v primeru, ko katerakoli od pogodbenih Strank trideset (30) dni pred datumom obnovitve pismeno ne obvesti pogodbenega partnerja o prekinitvi Pogodbe. Začetna doba in vse nadaljnje obnovitve skupaj tvorijo določila o veljavnosti. V primeru kršitev Splošnih določil in pogojev Pogodbe si CARFAX pridržuje pravico, da ob katerem koli času prekine Pogodbo.

2. Dovoljenje za uporabo; lastniška pravica. CARFAX s Pogodbo podeljuje Stranki omejeno, neprenosljivo in neizključljivo dovoljenje, da dostopa in uporablja določene podatke o poslovanju z motornimi vozili, ki so vključeni v banko podatkov podjetja CARFAX prek nakupa Poročil o zgodovini vozila (“PZV”) izključno v poslovni namen Stranke, ki vključuje maloprodajni nakup ali morebitni nakup rabljenega vozila ali prodajo rabljenega vozila v maloprodaji (“dovoljena uporaba”). Dokumenti PZV bodo na voljo ves čas, razen v primeru višje sile, v okoliščinah, ki presegajo delovanje podjetja CARFAX, v primeru okvare sistema in ob vzdrževalnih delih na sistemu. Stranka potrjuje, da se zaveda, da lahko CARFAX pri zagotavljanju svojih storitev uporablja telefone, komunikacijske storitve za prenos in obdelavo podatkov drugih ponudnikov, kar pomeni, da je lahko pri zagotavljanju dostopa do PZV in uporabi PZV CARFAX omejen s storilnostjo drugih partnerjev, ki zagotavljajo tovrstne storitve. Stranka sama in na svoje stroške pridobi, vzdržuje in upravlja s potrebnimi terminali, komunikacijskimi storitvami in napravami, ki ji omogočajo dostop do PZV. Stranka potrjuje, da se zaveda, da vsa intelektualna lastnina v sklopu dokumentov PZV, je in bo ostala v lasti podjetja CARFAX.

3. Omejitve pri dostopu in uporabi. CARFAX si pridržuje pravico, da zavrne katerokoli prijavnico, za katero obstaja sum, da bo uporabljena v namene, ki bi lahko škodovali CARFAX-u. Stranka se obvezuje, da brez izrecne pisne privolitve podjetja CARFAX poročila PZV ali vsebovanih podatkov ne bo prodala tretji stranki. V primeru, da Stranka posreduje PZV drugi stranki, se ob tem zavezuje, da ne bo: (A) uporabila poročila PZV ali vsebovanih informacij v nezakonite namene; (B) drugi stranki posredovala poročila PZV ali vsebovanih informacij z namenom preprodaje ali nadaljnjega trženja v kakršnemkoli smislu; (C) posredovala poročila PZV ali vsebovanih informacij kateremukoli proizvajalcu vozil in njihovim hčerinskim podjetjem za financiranje in lizing (ne velja za običajne postopke pri prodaji vozil) ali oglaševalskim agencijam proizvajalcev vozil; (D) prikazovala poročila PZV tretjim osebam s pomočjo svetovnega spleta, razen v primeru “poročila Instant CARFAX”; (E) opisovala in razčlenjevala katerega koli poročila PZV ali vsebovanih informacij s strani podjetja CARFAX; (F) uporabila poročila PZV v katerikoli drug namen, razen določenega. Stranka se obvezuje, da ne bo na kakršenkoli način prikazovala podjetja CARFAX in/ali poročila PZV drugi fizični ali pravni osebi v ustni ali pisni obliki, ki ni v skladu z določili Pogodbe in informacijami, ki jih vsebuje PZV. CARFAX si pridržuje pravico, da pri Stranki spremlja uporabo poročila PZV in s tem zagotovi, da je slednja v skladu s Pogodbo ter tako prepreči morebitno zlorabo informacij.

4. Plačila; spremembe. Stranka potrjuje, da se zaveda, da je pričujoča Pogodba sklenjena za obdobje enega meseca in z določenim mesečnim plačilom v zameno za neomejen dostop do PZV (“Partnerski program CARFAX za trgovce”). Mesečno plačilo je določeno v Carfax – Program za trgovce.

Partnerski program CARFAX za trgovce v popolnosti upošteva načela Pravične uporabe, ki so del Pogodbe in se nahajajo na koncu Splošnih določil in pogojev pod oznako “A”. CARFAX si pridržuje pravico do spremembe določil in cenikov pred datumom obnove pogodbe. V kolikor se Stranka odloči za drugačen program, bodo določila nove pogodbe izvirala iz dokumenta Carfax – Program za trgovce.

5. Obračunavanje; plačila. CARFAX bo mesečno pripravil in izdal račun, ki bo vključeval vse nastale zneske v predhodnem mesecu ali kakor je bilo določeno v dokumentu Carfax – Program za trgovce. Stranka se zavezuje, da bo z bančnim nakazilom poravnala vse svoje obveznosti do podjetja CARFAX v roku desetih dni od prejema računa.

6. Kršitve; zamudne obresti, odgovornost. V primeru, da Stranka prekrši katerokoli določbo Pogodbe, kar vključuje, vendar ni omejeno samo na neplačane obveznosti, kot je določeno v Pogodbi ali v primeru prekinitve Pogodbe s strani podjetja CARFAX, kot je navedeno v 1. členu, postanejo vse obveznosti plačljive takoj. Vsa plačila, ki ostanejo neplačana v roku desetih dni po prejemu računa, se obravnavajo kot zapadli dolgovi, za katere je treba plačati zakonite zamudne obresti v višini 5 % nad osnovno obrestno mero Evropske centralne banke za zamudo, ki preseže rok desetih dni. Enako velja za izterjave, v kolikor zakon ne prepoveduje zamudnih obresti. Stranka potrjuje, da se zaveda, da je odgovorna za vse stroške (vključno s kaznimi ali stroški, ki so posledica zlorabe ali nepooblaščene uporabe računa Stranke), ki se nanašajo na uporabo Strankine številke računa in gesla za dostop. Stranka bo zagotovila, da bosta uporabniško ime in geslo računa, ki ju uporablja za dostop do poročil PZV, poznana le osebam, ki jih bo sama pooblastila kot svoje zastopnike.

7. Blagovna znamka CARFAX. CARFAX Stranki podeli omejeno, neizključljivo in neprenosljivo pravico do uporabe blagovne znamke CARFAX in drugih zaščitnih znakov in logotipov (“znaki”) CARFAX izključno v povezavi s pooblaščeno uporabo poročil PZV, kot določa Pogodba. Stranka se zavezuje, da bo sledila navodilom o uporabi blagovne znamke, kakor in kadar bodo priporočena po najboljši presoji podjetja CARFAX. Stranka potrjuje, da se zaveda, da mora biti uporaba znakov podjetja CARFAX v skladu z dobrobitjo ugleda podjetja CARFAX.

8. Izjava; omejena odgovornost. Stranka potrjuje, da se zaveda, da CARFAX zbira podatke iz javnih evidenc in drugih virov, ki se uporabljajo za pripravo poročil PZV, in da lahko ti podatki vsebujejo napake ali pa so pomanjkljivi. CARFAX ne zagotavlja in ne jamči, da so poročila PZV pravilna ali popolna in ne jamči za morebitne izgube ali poškodbe, ki so delno ali v celoti posledica malomarnosti ali okoliščin, ki presegajo nadzor podjetja pri pridobivanju, sestavljanju, zbiranju, tolmačenju ali izdelavi razpoložljivih poročil PZV. Stranka se zaveda, da vse informacije niso na voljo na vseh območjih in da CARFAX nima dostopa do nekaterih informacij, ki so morda na voljo drugim strankam.  Stranka prav tako razume, da lahko mine določeno obdobje med tem, ko CARFAX prejme določene podatke, in med trenutkom, ko jih podjetje vključi v poročilo PZV. Stranka se zaveda, da poročila PZV ne omogočajo nikakršnih zaključkov o stanju vozila, in Stranka prevzema polno odgovornost glede svojih odločitev in transakcij, ki jih sprejme ali izvede na podlagi poročil PZV. Stranka priznava, da je v primeru posredovanja napačnih podatkov edina odgovornost podjetja CARFAX, da ob pisnem obvestilu od Stranke, ki je prejela te napačne podatke, popravi zadevni zapis. CARFAX jamči, da bodo poročila PZV ob času izdelave tako točna, natančna in izpopolnjena kot je mogoče pričakovati ob standardnem poslovanju podjetja z bazami podatkov o izvoru/vozilu in metodami za zbiranje podatkov, ki so na voljo. Vendar pa CARFAX ne jamči, da so poročila PZV popolna ali brez napak. PREDHODNA DOLOČBA JE IZJAVA O OMEJENI ODGOVORNOSTI PODJETJA CARFAX. CARFAX NE PREVZEMA IN STRANKA NE PREJEMA NOBENE POSREDNE ALI NEPOSREDNE ODGOVORNOSTI. CARFAX IZRECNO ZANIKA VSE NEPOSREDNE ODGOVORNOSTI GLEDE TRŽNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. CARFAX NE PREVZEMA IN NE IZDAJA POOBLASTILA NOBENI FIZIČNI ALI PRAVNI OSEBI (VKLJUČNO, VENDAR NE IZKLJUČNO STRANKI), ZA PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI V POVEZAVI S PRODAJO KATEREGAKOLI IZDELKA ALI STORITVE.

9. Omejitev odgovornosti. Stranka se strinja, da odgovornost podjetja CARFAX pod določili te Pogodbe v nobenem primeru ne bo presegala zneska, ki ga Stranka vplača kot minimalni mesečni znesek za mesec v katerem je bil uporabljen posamezen PZV. Ta znesek šteje kot edino povračilo Stranki. PODJETJE CARFAX V NOBENEM PRIMERU NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNE ALI NAKLJUČNE ŠKODE (VKLJUČNO Z, VENDAR BREZ OMEJITVE NA OŠKODOVANJE PREMOŽENJA, OŠKODOVANJE ZARADI IZGUBE DOSTOPA, IZGUBE ČASA, DOBIČKA ALI VPLAČIL, ALI ZARADI ZAHTEVKOV TRETJE OSEBE) TUDI V PRIMERIH, KO JE BILO PODJETJE CARFAX OPOZORJENO NA MOŽNOST TOVRSTNIH IZGUB.

10. Zavarovanje pred oškodovanjem. Stranka se zavezuje, da bo zavarovala in obvarovala podjetje CARFAX in zastopnike podjetja pred vsakršnimi zahtevki, tožbami in odškodninami, posredno in neposredno, ki izhajajo iz Strankine uporabe poročil PZV, vključno z, vendar brez omejitve na zahtevke, ki temeljijo na manjkajočih, nepopolnih ali netočnih podatkih na katerem koli poročilu PZV.

11. Zakonodaja. Splošna določila in pogoji Pogodbe temeljijo in so interpretirani v skladu z zakoni, ki veljajo v Sloveniji. Morebitni spori, sporne točke ali zahtevki, ki se nanašajo na Splošna določila in pogoje bodo razrešeni na madridskih sodiščih v Sloveniji in obravnavani po veljavni zakonodaji v Sloveniji.

12. Celotna Pogodba; spremembe; prepis pravic; pisno obvestilo. Pričujoča Pogodba s podpisom predstavlja celotno Pogodbo med Strankama in izniči ter nadomesti vse predhodne pisne ali ustne dogovore, ki obravnavajo isti predmet dogovora. CARFAX si pridržuje pravico do občasnih sprememb Splošnih določil in pogojev. Stranka brez predhodne pisne privolitve podjetja CARFAX pričujoče Pogodbe ne bo prepisovala na tretjo osebo ali podjetje. Vsa pisna obvestila bodo poslana na naslov:

CARFAX Europe GmbH
Lindwurmstrasse 124 
80337 München 
Nemčija

ANEKS "A"

Pravična uporaba CARFAX

Pravična uporaba je namenjena preprečitvi prevar in zlorab našega sistema. V skladu s pravično uporabo Partnerskega programa za trgovce podjetje CARFAX nudi trgovcem neomejeno uporabo Poročil o zgodovini vozila (PZV) v zameno za mesečno plačilo. Pravična uporaba je namenjena posameznim zastopništvom v skladu s Splošnimi določili in pogoji ter pričujoči Pravični uporabi (“zakonita uporaba”). Sledi delni opis nekaterih načinov uporabe, ki ne veljajo za zakonito uporabo: Preprodaja poročil PZV. Podelitev dostopa do poročil PZV drugim zastopništvom ali tretjim osebam, ki niso neposredno zaposlene pri zastopništvu, ki je del Partnerskega programa za trgovce. Dostopanje do poročil PZV za vozila, ki so registrirana/locirana izven države, v kateri deluje zastopništvo. Dostopanje do neobičajno velikega števila poročil PZV glede na velikost zastopništva.

Poleg naštetih, obstajajo še drugi načini pravične uporabe sistema, zato si podjetje CARFAX pridržuje pravico, da pri določanju pravične uporabe preuči vse nezakonite, prepovedane, neobičajne in nenavadne uporabe sistema. CARFAX bo, v kolikor bo to potrebno, pred začasno ali trajno prekinitvijo Pogodbe zastopništvo obvestil o sumu neprimerne uporabe Partnerskega programa za trgovce.